Bathrobe

Bathrobe

Description

Bathrobe Cotton linen

Bathrobe Cotton linen

Code: 0062701005 Blue

Description

เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าฝ้ายผสมลินิน - 100% natural - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton linen

Bathrobe Cotton linen

Code: 0062701030 light Grey

Description

เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าฝ้ายผสมลินิน - 100% natural - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton linen

Bathrobe Cotton linen

Code: 0062701020 Dark Grey

Description

เสื้อคลุมอาบน้ำ ผ้าฝ้ายผสมลินิน - 100% natural - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton Dobby

Bathrobe Cotton Dobby

Code: BR-002- 0003270401 - White

Description

Bath Robe Cotton 100% - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton Dobby

Bathrobe Cotton Dobby

Code: BR-002- 0003270406 - Blue

Description

Bath Robe Cotton 100% - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton Dobby

Bathrobe Cotton Dobby

Code: BR-002- 0003270415 - Grey

Description

Bath Robe Cotton 100% - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton Dobby

Bathrobe Cotton Dobby

Code: BR-002- 0003270420 - Dark Grey

Description

Bath Robe Cotton 100% - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton Dobby

Bathrobe Cotton Dobby

Code: BR-002- 0003270412 - Brown

Description

Bath Robe Cotton 100% - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton Small Waffle

Bathrobe Cotton Small Waffle

Code: BR-003- white color

Description

Bath Robe Cotton 100% - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton Small Waffle

Bathrobe Cotton Small Waffle

Code: BR-004- Grey color

Description

Bath Robe Cotton 100% - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )

Bathrobe Cotton Big Waffle

Bathrobe Cotton Big Waffle

Code: BR-005- white color

Description

Bath Robe Cotton 100% - ( ผ้า Cotton จะมีการหดตัวหลังจากการซัก 1-2 ครั้ง กรุณาซักก่อนใช้เพื่อได้ขนาดที่ถูกต้อง ไม่ควรซักน้ำร้อนเกิน 50 องศา สำหรับผ้า Cotton ทุกชนิด )